Prosjektet vårt

Bildet mitt
Familie på fire med liten hytte som skal bygges på og få bad, kjøkken, oppstue etc! Dessverre var opprinnelig hytte i så dårlig forfatning da arbeidet startet så riving var nødvendig. Vi bygger etter samme tegning så det utvendige resultatet blir helt likt slik det ville blitt opprinnelig, bortsett fra at det nå er hel støpt plate under hele hytta og ny og bedre konstruksjon som tåler torvtak. Inndeling, vinduer,utvendig kledning etc. er som opprinnelig tegnet.

torsdag 15. september 2011

15.september - Ting tar tid

Vi startet prosessen sommeren 2009. Arkitekt Per E. Kristiansen (Arkitrav) ble engasjert, og tanker, ideer og ønsker ble til streker på papir. Etterhvert hadde vi en tegning som ble endelig.
Kommunale skjemaer ble fyllt ut og sendt inn i mars 2010. Da fant vi ut at ting tar tid!
Reguleringsplaner skulle godkjennes og søknaden skulle behandles osv. osv. Men nå sensommeren 2011 er vi i gang. Endelig!